Φόρμα εξουσιοδότησης αλλαγής έργου

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο φόρμας εξουσιοδότησης αλλαγής έργου, για να διατηρείτε το έργο σας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και να εγκρίνονται οι αλλαγές. Αυτή είναι μία από τις πολλές μορφές στο σύνολο "Επαγγελματικό, Μπλε σχέδιο".

Word

Λήψη
Φόρμα εξουσιοδότησης αλλαγής έργου