Φύλλο ανάθεσης εβδομαδιαίων εργασιών

Παρακολουθήστε τις απαιτήσεις για όλους τους κύκλους των μαθημάτων σας με αυτό το φύλλο ανάθεσης εργασιών σε μορφή ημερολογίου. Σας βοηθά να προγραμματίσετε την εβδομάδα σας.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Φύλλο ανάθεσης εβδομαδιαίων εργασιών