Φύλλο ανάθεσης εργασιών

Με αυτό το καθαρό, φωτεινό πρότυπο φύλλου ανάθεσης εργασιών, μπορείτε να οργανώνετε σημαντικές σχολικές εργασίες.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Φύλλο ανάθεσης εργασιών