Φύλλο εγγραφής

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα φύλλο εγγραφής σε μαθήματα, εργαστήρια, συσκέψεις ή άλλες εκδηλώσεις. Πολύ χρήσιμο για τη δημιουργία λίστας αλληλογραφίας.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Φύλλο εγγραφής