Φύλλο εργασίας ανταλλαγής ιδεών

Γίνετε δημιουργικοί! Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να καταγράψετε τις ιδέες σας, να σημειώσετε τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Φύλλο εργασίας ανταλλαγής ιδεών