Φύλλο εργασίας ανταλλαγής ιδεών

Γίνετε δημιουργικοί! Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να καταγράψετε τις ιδέες σας, να σημειώσετε τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο.

Excel

Φύλλο εργασίας ανταλλαγής ιδεών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας