Φύλλο ισολογισμού με αναλογίες και κεφάλαιο εργασίας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Λήψη
Φύλλο ισολογισμού με αναλογίες και κεφάλαιο εργασίας