Φύλλο ισολογισμού με αναλογίες και κεφάλαιο εργασίας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Φύλλο ισολογισμού με αναλογίες και κεφάλαιο εργασίας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας