Φύλλο ισολογισμού με αναλογίες και κεφάλαιο εργασίας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Φύλλο ισολογισμού με αναλογίες και κεφάλαιο εργασίας

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας