Χιονισμένο τοπίο

Σε αυτό το επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο απεικονίζεται ένας λόφος καλυμμένος με νιφάδες χιονιού. Στο παράθυρο σημειώσεων περιλαμβάνονται πλήρεις οδηγίες για την αναπαραγωγή αυτής της διαφάνειας.

PowerPoint

Χιονισμένο τοπίο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας