Χρονικό εξόδων

Καταγράψτε τα έξοδα της επιχείρησής σας χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης αθροίσματος.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Χρονικό εξόδων