Χρονοδιάγραμμα βάρδιας εργαζομένων

Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει να παρακολουθείτε οπτικά το χρονοδιάγραμμα πολλών εργαζομένων, χρησιμοποιώντας μια πολύχρωμη παλέτα που μπορεί να προσαρμοστεί με τη χρήση θεμάτων του Office.

Excel

Λήψη
Χρονοδιάγραμμα βάρδιας εργαζομένων