Χρονοδιάγραμμα βάρδιας εργαζομένων

Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει να παρακολουθείτε οπτικά το χρονοδιάγραμμα πολλών εργαζομένων, χρησιμοποιώντας μια πολύχρωμη παλέτα που μπορεί να προσαρμοστεί με τη χρήση θεμάτων του Office.

Excel

Χρονοδιάγραμμα βάρδιας εργαζομένων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
Παρουσίαση γήινων τόνων (ευρείας οθόνης) PowerPoint
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας