Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Αυτό το πρότυπο επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχει αναθέσει. Είναι οργανωμένο ανά έργο με ημερομηνίες παράδοσης που υπολογίζονται βάσει των επιμέρους εργασιών.

Excel

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Λίστα εβδομαδιαίων εργασιών Excel
Πρόγραμμα τάξης Excel
Πρόγραμμα τάξης (θεματικό) PowerPoint
Πρόγραμμα τάξης (χρονικό) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας