Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Αυτό το πρότυπο επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχει αναθέσει. Είναι οργανωμένο ανά έργο με ημερομηνίες παράδοσης που υπολογίζονται βάσει των επιμέρους εργασιών.

Excel

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας