Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Αυτό το πρότυπο επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχει αναθέσει. Είναι οργανωμένο ανά έργο με ημερομηνίες παράδοσης που υπολογίζονται βάσει των επιμέρους εργασιών.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Χρονοδιάγραμμα εργασιών