Χρονοδιάγραμμα ομάδας

Σχεδιάστε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις ή τα έργα της ομάδας σας με αυτό το πρότυπο σε έντονο πράσινο χρώμα.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Χρονοδιάγραμμα ομάδας