Χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το βιογραφικό όταν θέλετε να τακτοποιήσετε τις πληροφορίες σας κατά χρονολογική σειρά. Συντάξτε τη συνοδευτική σας επιστολή με το αντίστοιχο πρότυπο από το απλό σύνολο σχεδίων για μια καλαίσθητη και επαγγελματική εμφάνιση.

Word

Λήψη
Χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο)