Χρονολογικό βιογραφικό σημείωμα (μινιμαλιστικό θέμα)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Λήψη
Χρονολογικό βιογραφικό σημείωμα (μινιμαλιστικό θέμα)