Χρονολογικό βιογραφικό σημείωμα (μινιμαλιστικό θέμα)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Χρονολογικό βιογραφικό σημείωμα (μινιμαλιστικό θέμα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Βιογραφικό σημείωμα (έγχρωμο) Word
Χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο) Word
Βιογραφικό (διαχρονικό σχέδιο) Word
Συνοδευτική επιστολή (μπλε) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας