Χρωματιστό φύλλο για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Χρωματιστό φύλλο για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας