21ος αιώνας - γράφημα πίτας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

21ος αιώνας - γράφημα πίτας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός Excel
Κατάσταση χρέωσης Excel
Υπολογισμός στεγαστικού δανείου Excel
Προϋπολογισμός τάσεων εξόδων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας