21ος αιώνας - γράφημα πίτας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

21ος αιώνας - γράφημα πίτας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας