Meie tasuliste fotoalbumimallide abil saate jäädvustada oma parimad hetked. LAADIGE MALLID KOHE ALLA.

Hinna- ja müügipakkumised

Hinnapakkumismallid aitavad jõuda lepingu sõlmimiseni

Äritegevuse raames tuleb teil tõenäoliselt esitada kaupade ja teenuste eeldatava hinna koha hinnapakkumisi, pakkumusi või tööarvestusi. Selliste dokumentide esitamist hõlbustab Microsofti professionaalse ilmega hinnapakkumismallide kogu. Tasuta hinnapakkumismallid esitavad teie prognoosi kirjalikult ja sisaldavad teie tasude üksikasjalikku jaotust. Kui teie töö ulatuse või kulu kohta ilmneb küsimusi, leiate hinnapakkumismallist hõlpsasti vastused.

Hinnapakkumismallide abil saate esitada viimistletud ettepanekuid võimalikele uutele klientidele või suurendada olemasolevate tellimuste mahtu. Samuti on saadaval hinnakirjamall, mis vähendab paberimajandusele kuluvat aega, kuna arvutab teie eest kogusummad ja lisab maksud. Sageli pakkumusi esitavatele väikeettevõtetele (nt alltöövõtjad) pakume kohandatavaid hinnapakkumismalle, mis on kohandatud asjakohase ärivaldkonna jaoks. Muud hinnapakkumismallid, näiteks tööarvestused, on piisavalt paindlikud sobitumaks enamiku teenindussektoriettevõtete vajadustega. Teil on võimalik valida arvukate hinnakirjamallide ja hinnapakkumismallide seast, mis aitavad kaasa järgmise töö sujuvale kulgemisele.