Organisatsiooniskeem

Personalitöötajatel palutakse tihti firma jaoks organisatsiooniskeeme koostada, et juhtkonnal oleks lihtsam organisatsiooni täpselt vastavalt käesolevale struktuurile hinnata ning turusituatsiooni ja -võimaluste muutustele reageerida. Töötajad peavad aru saama firma strateegiast ja struktuurist ning oma rollist firma eesmärkide saavutamisel. Organisatsiooniskeemi malli kasutamine aitab personalitöötajatel visualiseerida firma struktuuri, luua muutumisstsenaariumeid ja vahendada informatsiooni üle terve ettevõtte.

PowerPoint

Organisatsiooniskeem

Veel sarnaseid malle

Oma järgmise projekti jaoks saate inspiratsiooni ammutada tuhandeid ideid sisaldavast valikust