Asiakaskannattavuuden analysointi

Talous- ja myyntialan ammattilaiset sekä johto voivat hyödyntää tätä mallia eri asiakassegmenttien kokonaistuottavuuden arvioinnissa. Mallia voi helposti mukauttaa myös yksittäisten asiakkaiden kannattavuuslaskelmiin. Mallissa on kaaviovälilehti ja visuaalisessa muodossa esitetyt yhteenvetotiedot.

Excel

Asiakaskannattavuuden analysointi

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun