Hierarkkinen organisaatiokaavio (laajakuva)

SmartArt-grafiikkaobjektien avulla luodulla organisaatiokaaviolla voit havainnollistaa organisaation rakennetta. Kullakin hierarkiatasolla on tekstiruutu yrityksen työntekijöitä tai tiimin jäseniä varten. Nimien lisääminen tasoille ja uusien hierarkiatasojen luominen onnistuu helposti SmartArt-grafiikkaobjektien tekstiruutujäsennyksen avulla. Dia on suunniteltu laajakuvamuotoon, ja sitä voi käyttää yksittäisenä diana tai osana isompaa esitystä.

PowerPoint

Hierarkkinen organisaatiokaavio (laajakuva)

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun