Liikekirje (metsänvihreä ulkoasu)

Kirjemalli, jonka taiteellisessa otsikko-osassa on paikkamerkki yrityksen logoa varten. Sisältää alueen osoitetta, tervehdystä, kirjeen tekstiä ja lopetusta varten.

Word

Liikekirje (metsänvihreä ulkoasu)

Lisää samanlaisia malleja

Henkilökohtainen kirjelomake Word
Lupalomake luokkaretkeä varten (yläkoulu tai lukio) Word
Kirjelomake (klassinen) Word
Hakemuskirje kronologiselle ansioluettelolle (perusmalli) Word

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun