Suosituskirje päällikkötason työntekijää varten

Tämän helppokäyttöisen kirjemallin avulla voit kirjoittaa suosituskirjeen päällikölle, joka on työskennellyt alaisenasi. Kirjeessä esitellään työntekijän työhistoria ja vahvuudet työssä.

Word

Suosituskirje päällikkötason työntekijää varten

Lisää samanlaisia malleja

Henkilökohtainen kirjelomake Word
Lupalomake luokkaretkeä varten (yläkoulu tai lukio) Word
Kirjelomake (klassinen) Word
Hakemuskirje kronologiselle ansioluettelolle (perusmalli) Word

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun