Tase

Tee raportti varoista ja veloista käyttämällä tätä tasemallia. Mallissa on eritelty vaihto-omaisuus, käyttöomaisuus, oma pääoma sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset velat.

Excel

Tase

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun