Access 2010: valikko- ja valintanauhakomentojen vastaavuuksien työkirja

Tietoja siitä, mistä Access 2003 -komennot löytyvät Access 2010:ssä. Tämä Excel-työkirja sisältää taulukoita, joissa on kerrottu vanhojen valikkokomentojen sijainti Access 2010:ssä.

Excel

Access 2010: valikko- ja valintanauhakomentojen vastaavuuksien työkirja

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun