Ajokilometriloki

Seuraa ajokilometrejä tämän helppokäyttöisen laskentataulukon avulla, johon voit lisätä matkatiedot sekä matkamittarin alku- ja loppulukemat ja joka laskee ajokilometrit automaattisesti.

Excel

Ajokilometriloki

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun