Akateemisen kurssin yleiskatsaus (laajakuva)

Luennoitsijoiden kannattaa asettaa odotuksia omille kurssilaisille ensimmäisenä opetuspäivänä. Voit valmistella opiskelijoita aiheeseen, tehtäviin, projekteihin, työkalujen käyttöön ja materiaaleihin tällä kurssin yleiskatsausmallilla, jonka sisältämän esimerkkisisällön avulla voit organisoida ja kattaa keskeiset asiat. Tässä rakenteessa käytetään Ion-teeman punaista versiota laajakuvamuodossa (16:9).

PowerPoint

Akateemisen kurssin yleiskatsaus (laajakuva)

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun