Liiketoimintasuunnitelman tarkistusluettelo

Tämä helppokäyttöinen malli auttaa laatimaan muodollisen liiketoimintasuunnitelman SWOT-analyysin (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) pohjalta. Tämän mallin avulla voit luoda tarkistusluettelon tärkeimmistä toimista, jotka sinun on suoritettava, kun luot suunnitelman.

Excel

Liiketoimintasuunnitelman tarkistusluettelo

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun