Muodollinen kokouksen esityslista

Käytä tätä helppokäyttöistä esityslistaa, kun haluat suunnitella muodollisia, sääntöjen mukaisia kokouksia. Esityslista sisältää kokouksen avauksen, läsnäolopäiväkirjan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymisen, keskustelun avoimista asioista, keskustelun uusista asioista ja kokouksen päättämisen.

Word

Muodollinen kokouksen esityslista

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun