Operatiivisen työntekijän työaikaraportti

Operatiivisen työntekijän työaikaraportti näyttää kunakin päivänä tehdyt työtunnit, kuhunkin tehtävään käytetyt tunnit ja normaalien tuntien ja ylityötuntien yhteismäärät. Tämän helppokäyttöisen mallin avulla voit seurata operatiivisen työntekijän tunteja kahden viikon pituisen jakson ajan.

Excel

Operatiivisen työntekijän työaikaraportti

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun