Opettajan tuntisuunnitelma

Opettajat voivat valmistella opetustuntinsa tällä yksinkertaisella, luettelomuotoisella tuntisuunnitelmalla. Mallissa on kohdat tunnin otsikolle, aiheelle, tekijälle, luokkatasolle, kestoajalle, yleiskatsaukselle, tavoitteille, tarvittaville materiaaleille, aktiviteeteille ja menettelytavoille, johtopäätöksille sekä lisäopille. Tämä on helppokäyttöinen malli.

Word

Opettajan tuntisuunnitelma

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun