Perusvuokaavion prosessikaavio

Tämän prosessikaaviomallin avulla voit tallentaa ja visualisoida yrityksen prosessien vaatimuksia. Määrittele prosessin vaiheet ja yhteydet rakenteellisessa muodossa. Käytä esimääritettyjä taulukkosarakkeita kuvaamaan prosessin mittareita ja metatietoja ja mukauta kaavio lisäämällä uusia sarakkeita. Vie sitten tiedot Taulukkotyökalut Rakenne -välilehden avulla, jolloin tiedoista luodaan automaattisesti perusvuokaavio. Tämä on helppokäyttöinen malli.

Excel

Perusvuokaavion prosessikaavio

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun