Projektiviestintäsuunnitelma

Luo projektille viestintäsuunnitelma tämän helppokäyttöisen mallin avulla. Mallissa on otsikkosivu ja osat projektiin liittyville asiakirjoille, projektin riskeille ja ongelmille, tiimin rakenteelle, tavoitteille ja tehtäville sekä muutostenhallintaprosessille.

Word

Projektiviestintäsuunnitelma

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun