Työntekijän tilan raportti

Seuraa työntekijöitä ja pidä esimiehet ajan tasalla tämän tilaraporttilomakemallin avulla. Se sisältää osat lyhyellä aikavälillä toteutettaville toimille, pitkän aikavälin tavoitteille, saavutuksille ja huolenaiheille. Tämä on helppokäyttöinen malli.

Word

Työntekijän tilan raportti

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun