Työntekijän työaikaraportti (viikoittainen, kuukausittainen, vuosittainen)

Seuraa työ- ja ylityötunteja viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain tämän helppokäyttöisen työaikaraporttimallin avulla. Summat lasketaan automaattisesti.

Excel

Työntekijän työaikaraportti (viikoittainen, kuukausittainen, vuosittainen)

Lisää samanlaisia malleja

Tuhansia malleja, joilla pääset hyvin projektin alkuun