מצגת של פרוייקט מדעי (מסך רחב)

הצג את הפרוייקט המדעי שלך עם מצגת זו הכוללת תוכן לדוגמה, כגון השאלה שרצית לענות עליה במסגרת הפרוייקט, פרטי המחקר שלך, משתנים, השערה ותרשים עבור הנתונים שרשמת. שקופית הכותרת כוללת תמונה של מבחנות כחולות שבאפשרותך לשנות בהתאם לנושא שלך, ושקופיות תוכן הכוללות טבלה להצגת החומרים וגרפיקת SmartArt להצגת שלבי התהליך. תבנית זו נוצרה בתבנית מסך רחב (16x9).

PowerPoint

מצגת של פרוייקט מדעי (מסך רחב)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט