אישור תעודת גמר

חלוק כבוד לתלמידים שלך לרגל השלמת תוכנית הלימודים בבית הספר התיכון באמצעות תעודת גמר מהודרת זו לתלמידי תיכון; התעודה כוללת אזור לציון שם התלמיד, התאריך וחותם. זוהי תבנית נגישה.

Word

אישור תעודת גמר

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה