גיליון הוצאת ספרים בספריה

עקוב אחר ספרים או משאבים אחרים מספריית ההשאלה שלך באמצעות גיליון הוצאה נגיש זה. ציין את שם השואל, פרטי הקשר שלו, כותר הספר, תאריך ההשאלה ותאריך ההחזרה. מספר הימים עד להחזרת הספר מחושב באופן אוטומטי ואזהרה אדומה מוצגת עבור ספרים שמועד החזרתם עומד לחלוף.

Excel

גיליון הוצאת ספרים בספריה

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה