גלויה למועמדים למשרה כאשר המשרה נסגרה (4 בכל עמוד)

שלח גלויה זו למועמדים כאשר המשרה שעבורה הם הגישו את מועמדותם נסגרה. הגלויה מיידעת אותם שהמידע שלהם יישמר למשך שנה אחת במקרה שתתפנה משרה חדשה. התבנית כוללת ארבע גלויות בגודל ‎10.8 x 13.97‎ ס"מ בכל עמוד והיא מתאימה לנייר Avery מס' 3263,‏ 3380,‏ 5989‏, 8383 ו- 8387. זוהי תבנית נגישה.

Word

גלויה למועמדים למשרה כאשר המשרה נסגרה (4 בכל עמוד)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט