גליון זמנים דו-שבועי

תבנית נגישה זו של גליון זמנים דו-שבועי עבור עובד יכולה לעקוב אחר שעות העבודה, השעות הנוספות, שעות המחלה ושעות החופשה. הסכומים הכוללים מחושבים בתבנית זו עבור Excel.

Excel

גליון זמנים דו-שבועי

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from