גליון זמנים שבועי (‎21.59 x 27.94‎, לאורך)

העובדים יכולים למלא גליון זמנים נגיש זה מדי שבוע כדי לתעד את שעות העבודה הרגילות, השעות הנוספות, שעות המחלה ושעות החופשה. הערכים הכוללים מחושבים באופן אוטומטי.

Excel

גליון זמנים שבועי (‎21.59 x 27.94‎, לאורך)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט