דוח ניהול ידע

נטר את הפעילות של מערכות ניהול הידע בעזרת תבנית נגישה זו, אשר מבצעת מעקב אחר התוכן, העלויות והנתונים הסטטיסטיים לגבי השימוש.

Excel

דוח ניהול ידע

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה