דוח רווח והפסד לשנה אחת

דוח רווח והפסד, שנקרא גם דוח הכנסות, מציג את ההכנסות וההוצאות במהלך תקופה של שנה אחת. יחד עם המאזן ודוח תזרים המזומנים, דוח הרווח וההפסד הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים הבסיסיים. השתמש בתבנית נגישה זו ליצירת דוח רווח והפסד.

Excel

דוח רווח והפסד לשנה אחת

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט