דלג לתוכן הראשי
Office
חגוג את עונת החגים עם תבניות החג העונתיות שלנו. הורד את התבניות עכשיו.

דוח רווח והפסד (עם סמל חברה)

אפשר לארגן בקלות רבה יותר את הכספים של העסק באמצעות תבנית רווח והפסד המוצגת בטבלה. הזן נתונים על מכירות, הכנסה, הוצאות ומסים בתבנית של דוח רווח והפסד, והסכומים יחושבו באופן אוטומטי. התבנית של דוח רווח והפסד מחשבת את שולי הרווח הגולמי והרווח על המכירות הנוכחיים שלך, ומספקת סיכום כולל.

Excel

דוח רווח והפסד (עם סמל חברה)

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה