הזמנות לאירוע (4 בכל עמוד)

צור הזמנות משלך כעלונים על רבע עמוד או ככרטיסים הניתנים לשליחה בדואר בעת הדפסה על בריסטול. תבנית נגישה זו כוללת ארבע הזמנות בגודל 10.79 x 13.97 ס"מ בכל עמוד עם גבול כחול יפהפה וטקסט הניתן להתאמה אישית.

Word

הזמנות לאירוע (4 בכל עמוד)

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה