חוברת עבודה לעיון בנושא רצועת הכלים ב- SharePoint Server

אתר את המיקומים החדשים של פקודות SharePoint Server 2007 ב- SharePoint Server 2010. חוברת עבודה זו של Excel מכילה טבלאות המפרטות את פקודות התפריט הישנות ומציגות היכן נמצאות פקודות אלה ב- SharePoint Server 2010.

Excel

חוברת עבודה לעיון בנושא רצועת הכלים ב- SharePoint Server

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט