חוברת, (‎8 1/2 x 11, לרוחב, קיפול כפול)

זו תבנית של Microsoft Office.

Word

חוברת, (‎8 1/2 x 11, לרוחב, קיפול כפול)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט