חישוב הציון בבית הספר (טוב מאוד עד בלתי מספיק)

תבנית המיועדת לחישוב הציון הבית ספרי של התלמידים עפ"י מודולות מבחני הבגרות.

Excel

חישוב הציון בבית הספר (טוב מאוד עד בלתי מספיק)

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט