חישוב הציון בבית הספר (מצוין)

תבנית המיועדת לחישוב הציון הבית ספרי של התלמידים עפ"י מודולות מבחני הבגרות.

Excel

חישוב הציון בבית הספר (מצוין)

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט