כרטיסי ביקור עם סמל (10 בעמוד)

כרטיסי ביקור אלה מציגים פריסה אופקית ומציין מיקום של סמל בפינה הימנית העליונה. התבנית מאפשרת הדפסה של 10 כרטיסים בכל גיליון.

PowerPoint

כרטיסי ביקור עם סמל (10 בעמוד)

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה