לוח שנה לכל שנה (חודש אחד בכל לשונית)

ניתן להגדיר את לוח השנה הנגיש לכל שנה, וניתן להגדיר כל שבוע כך שיתחיל ביום ראשון או שני. הוא מעוצב עם חודש אחד בכל לשונית.

תבניות Premium - Excel

השג את Microsoft 365
לוח שנה לכל שנה (חודש אחד בכל לשונית)

ראה תבניות Premium נוספות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה