מאזן

מאזן שמספק השוואה בין שנים, כולל פחת שנצבר. זוהי תבנית נגישה.

Excel

מאזן

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה